Privacyverklaring

Wat doen wij met uw gegevens?
Met de nieuwe wet persoonsgegevens, AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming), veranderd er veel.

Lees hier wat wij doen met uw persoonsgegevens.

 

Disclaimer

DLE-Drachten/Slingehof zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

DLE-Dachten/Slingehof is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.